beszédkészség fejlesztése - DynEd Angol Nyelvntanfolyamok

Beszédkészség fejlesztése – a nyelvtanulás hasonlít a tánctanuláshoz

A beszédkészség fejlesztése minden nyelvtanulás legnehezebb pontja. Akár több év tanulás után sem válsz képessé arra, hogy folyamatosan, magabiztosan beszélj egy idegen nyelven. Pedig a beszédkészség fejlesztése nem nehezebb, mint bármilyen készség fejlesztése. Például a táncé. Ez a bejegyzés rávilágít, mi a közös a tánctanulásban és a nyelvtanulásban. A különbség persze lehet, hogy azonnal feltűnik.

A táncórán táncolsz. A nyelvórán pedig beszélned kellene. De sajnos sokszor nem teszed. A nyelvórák többségén a tanár beszél, nem a diák.

Miben hasonlít a beszédkészség fejlesztése a tánctudás fejlesztéséhez?

 

A készségfejlesztés azt jelenti, hogy képes vagy automatikusan, gondolkodás nélkül kivitelezni egy mozdulatsort vagy valamilyen más tevékenységet. Nézzük mindjárt a táncot!

A tánchoz az kell, hogy képes legyél számtalan részmozdulat automatikus kivitelezésére. Ha gondolkozni kezdesz a táncparketten, akkor kiesel a ritmusból. Ezért aztán nem lehet “tudatosan” táncolni. A táncmozdulatok tudatos kivitelezése szinte teljesen lehetetlen, mivel a tudatos gondolkodáshoz idő kell. Magyarán, ha gondolkodnod kell azon, hova rakd a lábad, akkor nem tudsz táncolni. Az apró részmozdulatok automatikus kivitelezése kulcsfontosságú.

A beszédkészség fejlesztése is ugyanolyan készségfejlesztés, mint a táncé, az autóvezetésé, az olvasásé. Ha megtanultál olvasni, miért ne tanulhatnál meg beszélni is?

A legtöbb dolgot, amit teszel, tudatos kontroll nélkül teszed. Például: autót vezetsz és közben valami teljesen máson gondolkodsz. Vagy amikor megpróbálsz visszaemlékezni valakinek a nevére – és egyszer csak megvan. A visszaemlékezés folyamatát lehetetlen tudatosan elvégezni. A készségfejlesztés célja, hogy gyakorlás útján eljuss az automatikus kivitelezésig.

 

Hogyan tanulsz meg táncolni?

 

Elsősorban úgy, hogy gyakorolod a táncot. A tánctanár megmutatja – te megpróbálod utána csinálni, ő pedig korrigál. Ezt követően pedig hosszú órák gyakorlása kell ahhoz, hogy a tánclépéseket megfelelően el tudd végezni.

A helyes arány a következő: 20% bemutatás és magyarázat + 80% gyakorlás = készségfejlesztés.

A beszédkészség fejlesztése is hasonló arányban lehet működőképes.  Akkor tudod fejleszteni a beszédkészségedet, ha a nyelvtanulás 80%-ában aktívan beszélsz. A kérdés csak az, hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban.

 

Miért nem működik a beszédkészség fejlesztése a nyelvtanfolyamok jelentős részében?

 

Természetesen a nyelvtanárok is ismerik a fenti képletet, vagyis hogy a beszédkészség fejlesztése gyakorlatot igényel. A felhasznált oktatási anyagok azonban még mindig elsősorban írott anyagok, így valójában az írás és olvasás képességét fejlesztik igazán.

 

Emlékezz vissza valamelyik nyelvórádra! Volt szószedeted? Lefordítottad szótárral az idegen mondatok jelentését? Nézegettél nyelvtani táblázatokat? Töltöttél ki nyelvi teszteket?

Igen, a nyelvoktatás kezdettől fogva olvasásra, írásra, nyelvtanra és szótárra épül. A szorgalmas tanuló pedig nagy gyakorlatot szerez, az olvasásban, írásban, tesztek kitöltésében. A beszéd értése és az aktív beszéd aránya azonban messze elmarad. A gyakorlat valahogy így néz ki: ha már mindent tudsz írásban és elméletben, akkor majd gyakoroljuk az aktív beszédet is.

Ez pont olyan, mintha táncórán táncelméletet tanulnál, bemagolnád a lépéseket kívülről, teszteket írnál és videókat néznél más táncosokról, de alig táncolnál. 80% magyarázat és 20% gyakorlás – így sose leszel a táncparkett ördöge!

Pontosan ugyanez a helyzet a nyelvtanulással is. Hiába rendelkezel hatalmas szókinccsel és részletes nyelvtani ismeretekkel – mégsem tudsz megszólalni, mert a készség és a tárgyi tudás két teljesen eltérő agyi funkciót igényel.

Tulajdonképpen hamis az az állítás, hogy a tradicionális nyelvoktatás nem fejleszt készséget. Igenis nagyon jól fejleszti az írás és olvasás készségét, a szöveg alapú nyelvhasználatot. Ha viszont beszélni szeretnél, akkor kezdetektől fogva hallás és beszéd alapon kellene tanulnod a nyelvet. Nem olvasni és írni, hanem hallgatni és beszélni.

Hallás és beszéd alapon viszont nagyon nehéz nyelvtanfolyamokat alkotni. Ezért nem is hibáztathatjuk a nyelvtanárokat.

 

Hogyan lehetséges a beszédkészség fejlesztése?

 

Ha gondolkodnod kell a szavakon és a ragozáson, akkor nem tudsz idegen nyelven beszélni. Ahhoz, hogy beszélni tudj egy idegen nyelven az kell, hogy aktiváld egy csomó szó és mondatkombináció automatikus kimondását. Ez úgy történik, hogy megtanulsz olyan panelkifejezéseket, mondatokat, amik egy adott szituációhoz kapcsolódnak. A legjobb, ha ezeket a kifejezéseket mindjárt az elején hallás útján ismered meg, nem pedig szövegben leírva. Ezt követően beszédgyakorlatokban kell sűrűn használnod őket, különböző kombinációkban, naponta gyakorolva.

A panelmondatok és panelkifejezések automatikus használata a folyamatos beszéd titka.

 

Van-e teljes mértékben hallás- és beszédközpontú nyelvtanulási módszer?

 

Gyerekként pontosan ugyanígy tanultad az anyanyelvedet, hiszen nem tudtál írni és olvasni. Ismétlődő helyzetekben hallottad ugyanazokat a mondatokat, majd megpróbáltad visszamondani őket. Először hibásan, töredékesen, később egyre jobban. Két-három éves korodban már folyamatosan tudtál beszélni.

A gyerekkori nyelvtanulási módszer felnőttkorban is működik, de el kell ismerni, hogy nagyon nehéz ilyen nyelvoktatási anyagokat készíteni. Ez ugyanis nem egyenlő a nyelvoktató CD-vel. Leginkább ahhoz  hasonlít, mint amikor valaki külföldre megy dolgozni, és a munkahelyi nyelvet a munkahelyi szituációkban, másoktól hallva sajátítja el. Külföldre költözve általában 2-3 év múlva mindenki beszélni kezdi az adott nyelvet. Még ha hibásan is.

 

Az angol nyelvre vonatkozóan van egy zseniális, hallás és beszédközpontú nyelvoktatási rendszer, a DynEd Angol Nyelvtanfolyamok. A DynEd Angol Nyelvtanfolyamok hatalmas munkával kidolgozta a legfontosabb panelmondatokat és olyan gyakorlatsorozatokat hozott létre, amik elegendő számú ismétlési lehetőséget adnak neked. Így a gyakorlatok elvégzésével valóban képes leszel automatikusan használni a nyelvi építőkockákat és azokból folyamatos angol beszédet felépíteni.

A DynEd Angol Nyelvtanfolyamok az első olyan nyelvoktatási módszer, ahol a diák a tanulási idő 80%-át aktív, hangos beszéddel tölti. Így persze könnyű elsajátítani az automatikus beszédhasználatot.