Dynamic Business English

Dynamic Business English

A Dynamic Business English egy hat részes tanfolyam, amely fejleszti a szóbeli kifejezőkészséget az üzleti prezentáció, interjú, megbeszélés, információ csere területén. A témák általános üzleti területekre összpontosítanak.

A Dynamic Business English dióhéjban

Célcsoport: felnőttek

Nyelvtudás szint: 2.0 pont a DynEd skálán | B2 az európai nyelvvizsga rendszer szerint

Tartalom: 6 egység, 72 óra tanulás

A témák között szerepel a vállalat és a munkavállaló bemutatása, munkaleírás, felelősségi területek meghatározása, termék összehasonítás, döntéshozatal, üzleti karrier.

Mitől különleges a DynEd üzleti angol nyelvtanfolyama?

Az üzleti angol nyelv speciális kifejezéseket, fordulatokat tartalmaz. A Dynamic Business English témakörei ehhez a nyelvtudáshoz kapcsolódnak.

A tanfolyam különlegessége, hogy teljes mértékben a New Dynamic English tanfolyamra van hangolva. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a témaköröket mind általános mind üzleti beszédkörnyezetben is tanulni fogod. Így két irányból is megerősítést kap a nyelvtudásod, a nyelvhasználatod ezáltal magabiztosabbá válik.

A Dynamic Business English tanfolyam nem a nyelvtant mélyíti el elsősorban. Fő fókusza az angol nyelv üzleti célú használata, az üzleti szókincs és a kifejezések megtanítása, gyakoroltatása.

Ide kattintva megismerheted a DynEd másik üzleti angol tanfolyamát is: ez a Functioning in Business.

Tekints bele a tanfolyamba néhány videófelvétel segítségével!

Sokan szeretnék tudni, mennyire értik meg a DynEd által használt angol nyelvet. Bár a DynEd-et ingyen nem próbálhatod ki, de képernyővideók segítségével mégis bepillantást kaphatsz a tanfolyamokba.

Bepillantás az 1. leckébe:

Egy prezentációs lecke a 4. modulból

Végül egy lecke az utolsó, 6. modulból.

A nyelv nehézségi fokában a tanfolyam során nincs nagyságrendi változás. Amiben sokat ad neked a Dynamic Business English, az az üzleti élethez kapcsolódó kifejezések, mondatok használata, gyakorlása.

A prezentációk bevésik azokat a panelmondatokat, amikre építkezhetsz

Minden nyelvtanfolyam lényegi eleme, hogy az élő nyelv hatalmas anyagából kiválasztja azokat a kifejezéseket, mondatokat, nyelvtani elemeket amelyeket gyakran használnak.

Elvileg már 1000 szóval jól el lehet boldogulni bármelyik nyelven. De melyik legyen az az 1000 szó? Ezt a kérdést döntik el helyetted a nyelvtanfolyam alkotói.

A DynEd nem szavakra, hanem mondatelemekre, úgynevezett chunk-okra épít. Ezeket gondosan kiválasztva és elegendő számban gyakoroltatva tanítja meg az angol beszédet. A prezentációs leckék a Dynamic Busines English esetében is a mondatelemek – chunkok – megismerését és átadását szolgálják.

A chunkokat nem magolással, hanem elegendő számú hangos kimondással sajátítod el készség szinten. Az ismétlések számát a DynEd pontosan méri és visszajelzi neked.

A prezentációs leckékben a tanulás a panelmondatok hangos ismétléséből és visszahallgatásából áll. Tekints bele a tanulási technikába!

A Dynamic Business English gyakorló feladatai segítik az aktív használatot, a panelmondatok megfelelő kombinációját

Question Practice

Ez a feladattípus aktív mondatalkotást és helyes kiejtést követel tőled. A panel elemekből kell felépíteni a mondatokat, majd hangos beszéddel felmondani. Csak akkor helyes a megoldás, ha mind a grammatika, mind a kiejtés helyes.

Focus Exercises

A Focus Execercises feladattípus a kulcsmondatok nyelvtanilag pontos felépítését gyakoroltatja veled. Fejleszti a helyesírásodat is.

Figyeld meg, hogy ha elrontottál valamit, magad jössz rá a helyes megoldásra. A következő alkalommal ugyanaz a feladat garantáltan sikerül! Ennél nehéz aktívabban és gyorsabban tanulni 🙂

A videós feladatokban konkrétan szimulálod az élő beszélgetést.

Ezekben a feladatokban az egyik szereplő helyébe lépve vehetsz részt a dialógusban. A gyakorlat különlegessége, hogy te magad aktívan kiválaszthatod, mit mondasz vagy mit kérdezel. A párbeszéd a te választásodnak megfelelően megy majd tovább.  Ez egyfajta átmenetet képez a vezérelt gyakorlás és a teljesen spontán beszéd között. Már aktívan használod a nyelvet, ugyanakkor még mindig a panelmondatok keretein belül maradsz. A Dynamic Business English tanfolyamból most a sajtótájékoztatóba tekinthetsz bele!

Dictations – a kulcsmondatok gyakorlása írásban

A dictations típusú feladatoknak a Dynamic Business English esetében is az a célja, hogy begyakorold a kulcskifejezések pontos felépítését és használati módját.

A mondatokat először meghallgatod, majd kiválasztod a hiányzó mondatelemeket és beépíted a gyakorló mondatokba. Ezeket a gyakorlatokat nyilvános helyen is végezheted, hiszen nem igényelnek hangrögzítést.

Grammar Fill Ins

A grammar fill ins feladatok egyszerre fejlesztik a nyelvtani tudásodat és a beszédkészségedet. A nyelvtani feladatok megoldása ugyanis szóban történik. Ahelyett, hogy gépelnél vagy egérrel választanád ki a helyes megoldást, be kell diktálnod a korrekt választ.

A feladatot akkor oldod meg helyesen, ha jó választ adtál ÉS azt megfelelő kiejtéssel mondtad be.

Dynamic Business English – mennyit kell gyakorolni

A DynEd pontosan megmondja, mikor gyakoroltál eleget

A DynEd folyamatosan méri a tanulói aktivitást és előrehaladást. A hatalmas mennyiségű adat alapján kalkulálja ki azt a gyakorlási mennyiséget, ami a készségszintű alkalmazáshoz szükséges.

A tanulás mennyiségét százalékos arányban jeleníti meg. Akkor teljesítettél egy feladatcsoportot, ha elérted a 100%-ot. A modulzáró vizsgát pedig akkor teheted le, ha legalább 80%-ot teljesítettél minden feladatcsoportban.

A tanári konzultációk során élő helyzetben gyakorolod a tanultakat

A nyelvet azért tanulod, hogy igazi helyzetekben használni tudd. A tanári konzultációk során kéthetente van alkalmad a teljesen szabad és saját helyzetedre, témáidra szabott gyakorlásra. A tanár abban segít téged, hogy az éppen tanult üzleti témát a saját életedre át tudd fordítani, beszélni tudj a saját üzleti döntési helyzeteidről, a saját termékeidről, a saját karrieredről.

Innen már csak egy lépés a valódi élő nyelvi használat.

A Dynamic Business English – párhuzamosan végzendő tanfolyamok

A Dynamic Business English az üzleti angol nyelvet tanítja neked. Ez azonban az általános angol nyelvre épül, ezért párhuzamosan a New Dynamic English tanfolyamot is érdemes végezned. Ez a tanfolyam külön díj nélkül rendelkezésedre áll és a kezdő szinttől egészen a C1, azaz felsőfokú szintig fejleszti a nyelvtudásodat.

Az üzleti élet számokról, statisztikákról is szól. Az English by the Numbers tanfolyam megtanít téged számokról beszélni, számokat, adatokat prezentálni olyan színvonalon, ahogy azt más tanfolyamokon soha nem tanulnád meg.


Szeretnéd jobban megismerni a DynEd tanfolyamokat? Ezen az oldalon információt találsz az árakról és feliratkozhatsz az ismertető e-mailekre is!