English by the Numbers

Az English by the Numbers tanfolyam a számokkal, grafikonokkal, táblázatokkal, matematikai műveletekkel kapcsolatos kifejezések megértését és aktív használatát fejleszti. A tanulók bővítik szókincsüket, megtanulják használni a nyelvet a számok, számtani összefüggések, valószínűségek, mennyiségek kifejezésére.

Célcsoport: iskolai tanulók és felnőttek

Nyelvtudás szint: 2.0 a DynEd skáláján, B2 az európai nyelvvizsga rendszer szerint

Tartalom: 7 egység, 21 óra tanulás

Ez a tanfolyam arra készíti fel a tanulókat, hogy számokat és grafikonokat tartalmazó prezentációkat tudjanak tartani. A tanulók elsajátítják, hogyan kell kérdezni és válaszokat adni mennyiségi viszonyokra vonatkozóan olyan témakörökben, mint az energia, egészség, biztonság és munkaerőpiac.

Az English by the Numbers az üzleti angol nyelvet is támogatja azokban a helyzetekben, ahol az üzletkötés telefonon történik, a tárgyalások során pedig a kérdés-felelet helyzetekben, amikor numerikus adatokat, grafikonokat, táblázatokat kell prezentálni.

Az üzleti angol nyelvet két másik tanfolyamon is tanulhatod: a Functioning in Business és a Dynamic Business English kurzusokon.

Miért különleges az English by the Numbers tanfolyam?

english by the numbers 01

A legtöbb nyelvtanuló nincs tudatában annak, hogy a saját anyanyelvén mennyi kifejezést és szófordulatot tanult meg más tantárgyak keretében. A természettudományok, irodalom, történelem számos kifejezése nem csak az adott tantárgy, hanem a mindennapi élet beszédfordulatainak is része.

Semmire sem igaz ez jobban, mint a matematikára.

Életünk számos területén használunk matematikai kifejezéseket, és ezek olyannyira az alap nyelvtudás részét képezik, hogy észre sem vesszük őket. A hagyományos nyelvoktatásban csak az alapszámokra és a négy alapműveletre korlátozódik a nyelvi készségek fejlesztése. De hogyan kell törtekről, százalékokról, trendekről, statisztikákról, kamatról és osztalékról beszélni angolul? Erről bizony a legtöbb angol tanulónak fogalma sincs, mert ezeket a kifejezéseket az angol anyanyelvűek is a matematika órán sajátították el.

Üzletkötés, üzleti prezentáció esetén a számokról, grafikonokról, statisztikákról való folyékony, színvonalas beszéd nélkülözhetetlen. Ezekben a feladatokban mindenki elvérzik, aki nem tanulta meg külön az angol nyelvnek ezt a szegmensét.

Az English by the Numbers hiánypótló tanfolyam. Nincs még egy olyan angol kurzus, ami ennyire átfogóan és részletesen átadná, megtanítaná a mindennapi és az üzleti matematikai kifejezéseket.

Tekints bele az English by the Numbers tanfolyamba!

Első modul: Numbers, Fractions and Decimals / számok, törtek, tizedes törtek

 

 

Második modul: Numerical Operations and Logical Relations / számokkal való műveletek és logikai kapcsolatok

 

 

Negyedik modul: Line Graphs / Vonaldiagramok

 

Hetedik modul: Review – a tanfolyamban tanultak ismétlő feladatai

A DynEd Angol Tanfolyamokat rendkívüli kedvezménnyel kipróbálhatod! Kattints ide a 21 napos intenzív tanfolyam részleteiért!