nyelvtudás szintek - dyned

Reading for Success

A DynEd olvasási készségeket fejlesztő tanfolyama a szövegértést és a szókincset fejleszti. A szövegek nehézségi foka folyamatosan emelkedik, az olvasási készségeket beszédfelismerésre építő és hanganyagot tartalmazó feladatok is kiegészítik. A gyors olvasási készségeket időkorlátos feladatok segítik.

Célcsoport11 évnél idősebb tanulók

Nyelvtudás szint: 0,5-2,5 pont a DynEd skálán | A1 – B2 az európai nyelvvizsga rendszer szerint

Tartalom: 20 lecke, 80 óra tanulás

A tanfolyam fejleszti a szövegértést, a lényeg kiemelésének és a fontos részletek megtalálásának képességét. Segíti az információ lokalizálását (scannelés) és a lényegi pontok kiválasztását (szkimmelés). További lényeges fókuszpontok: szavak szövegkörnyezetben történő értelmezése, nyelvtani és tartalmi egységek felismerése, folyamatos olvasás készsége, gyors szófelismerés és szövegértés, lényegi üzenet megértése utalásokból, hangos olvasás és kiejtés javítás, szótári definíciók megértése.